Javno zdravlje

Javno-zdravlje-slika.png

Zavodi za javno zdravlje

  • Specifični socijalno-tržišni položaj zavoda za javno zdravlje iziskuje novo balansiranje između sve veće potrebe za javno zdravstvenim intervencijama i tendencijom tržišnog poslovanja radi ostvarivanja profita.
  • Srednjoročno se planira horizontalna institucionalna  integracija na način da bude jedan zavod po regionu, prema Planu mreže.
  • Bivši okružni zavodi postaju ogranci regionalnog zavoda.
  • Regionalni zavodi su zakonski i prema statutu podređeni liniji odgovornosti Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".
  • Model finansiranja mora odgovarati važnosti javnog zdravlja u društvu (npr. podrška razvoju zdravstvenih politika, socijalna medicina, podrška sprovođenju politika, epidemiologija) iz budžeta na osnovu jasno opisanog programa i rezultata rada sa garantovanim budžetom za vršenje javnozdravstvenih funkcija u okviru ostvarivanja opšteg interesa i društvene brige za zdravlje.
  • Mikrobiologija i usluge pripreme i praćenja programa – plaćanje po usluzi od RFZO-a. Higijena, učešće na međunarodnim projektima i sl. po tržišnim principima, ali ne smeju ugrožavati osnovne funkcije.