Prezentacija Masterplana

Stručna i šira javnost, predstavnici zdravstvenih ustanova i institucija, državnih organa, lokalnih samouprava i privrede, imali su priliku da se upoznaju sa Nacrtom plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite u Republici Srbiji (Masterplan) i učestvuju u procesu javnih konsultacija o predloženoj optimizaciji.

Završne javne konsultacije o predlogu Masterplana organizovane su od 10. do 22. februara 2021.

Onlajn prezentacija predloga Masterplana je održana 10. februara u 11:00č uz uživo prenos na početnoj stranici vebsajta www.optimizacijazdravstva.rs. Svi zainteresovani su mogli da nominuju pitanja ili komentare za predstavnike Ministarstva zdravlja i projektni tim pisanim putem preko platforme www.sli.do pre i tokom događaja - sva pitanja koji nisu razmotrena tokom onlajn diskusije su prosleđena Ministarstvu zdravlja. 

Nacrt plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova objavljen je na stranici optimizacijazdravstva.rs/plan-optimizacije.  Predloge i sugestije na Masterplan bilo je moguće dostaviti tokom javnih konsultacija posredstvom onlajn kontakt formeMinistarstvo zdravlja će na osnovu svih iznetih komentara i argumenata i eventualnih dodatnih konsultacija doneti odluku o izmenama i dopunama predloženog Plana optimizacije pre njegovog konačnog usvajanja.