Нови Мастерплан за нови здравствени систем до 2035.

Министарство здравља започело је данас завршне јавне консултације о Нацрту плана оптимизације мреже установа здравствене заштите (Мастерплан), чији је циљ да у наредних 15 година, кроз нову организацију здравственог система, обезбеди побољшање квалитета, приступачности и ефикасности здравствене заштите и повећање економске ефикасности здравственог буџета. 

Основни постулат израде и спровођења плана је приближавање пацијенту и обезбеђивање боље, више уједначене и правовремене здравствене заштите за све грађане Србије. 

- Здравствени систем биће подељен на шест региона, уз Косово и Метохију, у оквиру којих ће грађани моћи да добију највиши квалитет услуге, без потребе да путују у веће центре. Тиме им обезбеђујемо брзо збрињавање јер ће најмање 80% здравствених услуга бити доступно на највише 60 минута од места становања и значајно смањујемо трошкове. Мастерплан ће осигурати и ефикасније пословање здравствених установа јер предвиђа два модела спајања тако да ћемо до 2035. њихов број оптимизовати са 313 на 117, припајањем установа тамо где је потребно и задржавањем свих 110.000 запослених, уз нова улагања у савремену опрему и инфраструктуру – изјавио је државни секретар Министарства здравља Ференц Вицко на онлајн представљању Мастерплана. 

Јавне консултације трајаће до 22. фебруара, а сви заинтересовани Нацрт плана могу да погледају на сајту www.optimizacijazdravstva.rs и оставе коментаре, предлоге и сугестије. Мастерплан је припремљен у оквиру Другог пројеката развоја здравства Србије који спроводи Министарство здравља у сарадњи са Светском банком, уз техничку подршку стручног тима међународног конзорцијума који чине ИБФ (Белгија), Делта Хаус (Хрватска) и НАЛЕД (Србија).

- Пројектом је предвиђено да успешно усвајање Мастерплана омогући повлачење средстава Светске банке за набавку најсавременије и најнеопходније опреме – 10 магнетних резонанци, шест ЦТ скенера и 30 ултразвучних апарата, у циљу повећања успешности раног откривања и лечења онколошких болести. Циљ је да до 2035. на тај начин буде сачувано и до 105.000 живота. Такође, кроз израду Мастерплана скенирано је стање инфраструктуре и све установе подељене су у пет категорија по хитности улагања што омогућава израду плана инвестиција у наредних 15 година – истакла је др Биљана Козловић, координаторка Другог пројекта развоја здравства Србије.

Како је на онлајн презентацији речено, Мастерплан мења приступ функционисању здравственог система јер се планирање више неће радити према капацитетима установа већ према броју становника, њиховим здравственим потребама и адекватности установа да пруже квалитетну здравстену заштиту. 
- У средишту здравствене заштите биће дом здравља, који ће имати тим специјалиста опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматологије док ће у другим областима прегледе обављати специјалисти из општих болница који ће ту проводити део радног времена. За становнике руралних крајева, где су поједини специјалисти дефицитарни, та промена значиће већу доступност лекара, а за све грађане мању потребу да путују до болница ради специјалистичких прегледа, као и смањење броја дуплих прегледа и лабораторијских анализа – рекао је др Синиша Варга, консултант из Делта хауса и вођа пројектног тима израде Мастерплана и додао да је за старије грађане важно и да ће изабрани лекар до 20% радног времена проводити у кућним посетама што с јачањем патронажне службе значи веће приближавање пацијенту.

Предлаже се да болнице секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите буду подељене у четири категорије са јасним разграничењем услуга које пружају. Којој болници гравитирају пацијенти знаће се на основу дома здравља којем припадају што ће убрзати долазак до прегледа и смањити оптерећеност појединих болница и клиничких центара. „Пут пацијента“ кроз здравствени систем биће поједностављен тако да ће се смањити њихово враћање лекару опште праксе ради поновног прегледа и добијања упута. Заједно са дефинисањем опсега услуга које пружају различите категорије болница ове промене водиће редуковању листи чекања.

Значајне промене Мастерплан предлаже и у организацији хитне помоћи, државних апотекарских установа, трансфузиологије, збрињавања ризичних трудноћа, геријатрије и палијативне неге.

Када је реч о запосленима у здравству, велика промена планирана је увођењем новог начина управљања кадровима, које ће водити новоформирани Центар у оквиру Министарства здравља. Обједињавањем података свих ресорних институција, Центар ће омогућити брже доношење кадровског плана, управљање стручним усавршавањем здравствених радника и сарадника, као и ефикасније утврђивање стварног стања и потреба за запошљавање нових кадрова. Задатак центра биће и развој система вредновања рада запослених и награђивања, као и дестимулисања неадекватног понашања. У оквиру израде Мастерплана припремљена је и методологија за дефинисање средњорочног кадровског плана.

У процесу израде Мастерплана анализирани су подаци Министарства здравља, РФЗО, Института за јавно здравље Србије, медицинских факултета и школа, више од 300 здравствених установа, спроведена истраживања и консултације са свим здравственим коморама, као и међу грађанима и привредом која послује у здравственом сектору. Пројектни тим обишао је 278 здравствених установа и одржао више десетина састанака, радионица и округлих столова.

Capture.JPG
Capture2.JPG
Онлајн_ презентација_Нацрта_ плана_ оптимизације_мреже_ здравствених_установа_Берислав_Векић_10.2.2021.JPG
Онлајн_ презентација_Нацрта_ плана_ оптимизације_мреже_ здравствених_установа_Ференц_Вицко_10.2.2021.JPG